AIMSTA-506

  • PVC Stabilizers for casing & plumbing electrical conduit underground threaded pipe

    Суултын яндан ба сантехникийн цахилгаан дамжуулах хоолойн газар доорхи урсгалтай хоолойг бэхжүүлэгч PVC

    ПВХ тогтворжуулагч төхөөрөмжүүд нь иргэний барилга байгууламж, үйлдвэрлэлийн барилга доторх усан хангамжийн систем, хотын усан хангамжийн шугам хоолой, тэнгисийн усны аж ахуй, суурьшлын бүс, булшлагдсан усан хангамжийн системийн ургамлын талбай, ус цэвэрлэх байгууламж, цэцэрлэг, усжуулалт, өрөмдлөгийн инженерчлэл, бусад салбарууд. Дэлхий нийтийн хэрэглээ нь бат бэх, удаан эдэлгээтэй, угсрах, засвар үйлчилгээ хийхэд хялбар, зэврэлтэнд тэсвэртэй, хөдөлгөөн багатай, сайн механик шинж чанар, дахин боловсруулж ашиглах чадвар, маш бага нэвчилттэй, химийн өндөр эсэргүүцэл бүхий давуу талуудтай.